22 | 07 | 2024
Главное меню
Время работы ПН-ВС 9:00-18:00
Статистика
Начиная с даты:2023-06-04
Посещений сегодня:3
Посещений за месяц:335
Посещений всего:6564
Поисков в каталоге сегодня0
Поисков в каталоге за год3156
Поисков в каталоге всего6656
Самые популярные
Последние новости
Библиослайдер
×

    Касымбеков, Төлөгөн
        Адам болгум келет [Текст] / Төлөгөн Касымбеков, 2019. - 231, [1] б. (Введено оглавление)
Касымбеков, Төлөгөн.
    Адам болгум келет / Төлөгөн Касымбеков. - Бишкек : ШАМ, 2019. - 231, [1] б. ; 20 см. - 500 экз. - ISBN 978-9967-480-34-6 (мукабада) : 140.00 сом. - Текст : непосредственный.

Аннотация: Ийгилик-бул байлык, бийлик же атак-даңк эмес. Бул китепте жашоодо бет келген кыйынчылыктарды сабырдуулук менен жеңип, жүрөгүнө жакын ишти жасоо менен максатына жетүүгө умтулган, турмуш жолун туура тандап, жөн гана адам болгусу келген Асылбек аттуу башкы каармандын татаал тагдыры тууралуу баяндалат. Окурмандардын кеңири чөйрөсүнө арналат.

    Айтматов, Чыңгыз Төрөкулович
        Саманчынын жолу; Бетме-бет [Текст] : повесть / Чыңгыз Торөкулович Айтматов, 2011. - 127, [1] б (Введено оглавление)
Айтматов, Чыңгыз Төрөкулович (1928-2008).
    Саманчынын жолу; Бетме-бет : повесть / Чыңгыз Торөкулович Айтматов. - Бишкек : [б-сыз], 2011. - 127, [1] б ; 20 см. - (Окуучунун китепканасы). - 3000 экз. - ISBN 978-9967-446-02-1 (мукабада) : 150.00 сом. - Текст : непосредственный.

Аннотация: "Саманчынын жолу" повестинде чыгарманын башкы каарманы Толгонайдын Улуу Ата Мекендик согушта үч уулу менен күйөөсүнө айрылган кайгылуу тагдыры аркылуу автор бардык кыргыз элинин согуш маалында тарткан азабын ачык жана даана ачып бере алган. "Бетме-бет" чыгармасында согушка катышып, эли-жерин душмандан коргоо милдетинен баш тартуу менен өз жанын алакчылоого далбас урган Ысмайылдын чыккынчылыгы жана анын карыган энеси менен жашаялмет аялына, өз башына салган азабы баяндалат.

    Сыдыкбеков, Түгөлбай
        Темир [Текст] : роман / Түгөлбай Сыдыкбеков, 1978. - 272, [2] б.
Сыдыкбеков, Түгөлбай.
    Темир : роман / Түгөлбай Сыдыкбеков. - 3-бас. - Фрунзе : Кыргызстан, 1978. - 272, [2] б. ; 21 см. - 12000 экз. - (мукабада) : 1.10 сом. - Текст : непосредственный.

Аннотация: Жазуучунун бул романында кыргыз жергесиндеги коллективдештирүү мезгилинде эски менен жаңынын ортосундагы карама-каршылыктар; эзүүчү таптын өкүлдөрүн эл арасынан биротоло тазалоо жана басмачыларга каршы аёсуз күрөш баяндалып, жаңы чарбадагы дыйкандардын албан эмгектеринин салтанаты даңазаланат. Роман 1962-жылы чыккан китеп боюнча басылды.

    
        Музооке, Айтыке, Коргоол, Эшмамбет [Текст]. 4-том / Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы, 2015. - 258, [1] б. (Введено оглавление)

     Музооке, Айтыке, Коргоол, Эшмамбет. 4-том / Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы ; түзгөндөр: Абдылдажан Акматалиев [ж. б.] ; Абдылдажан Акматалиевдин жалпы редакциясы астында. - Бишкек : Бийиктик плюс, 2015. - 258, [1] б. ; 21 см. - (Залкар акындар). - 500 экз. - ISBN 978-9967-33-122-8 (мукабада) : 300.00 сом, 869.57 сом. - Текст : непосредственный.

Аннотация: Залкар ырчылардын чыгармалары жана алар жөнүндө материалдар камтылды. Бул акындар Кыргызстан көз карандысыздыкка жеткенден кийин гана объективдүү өз баасын алды. Буга чейин "Залкар акындар" сериясынын Жеңижок, Калмырза, Чоңду, Эсенаман, Үмөтаалынын чыгармалары жарык көргөн эле. Ошондуктан хронологиялык тартип анча сакталбаган. Мындан кийинки томдордун жайгашышы ырчылардын жаш курактарына жараша берилмекчи.

    Сыдыгалиев, Жаныбек
        Кыргыз сүрөт искусствосунун өнүгүш багыттары [Текст]. Т.I. Залкарлардын талант издери / Жаныбек Сыдыгалиев ; башкы редактору Ү. Ж. Темиркуловна ; рецензенттер Байбосунов Т. [ж. б.], 2019. - 461, [3] б. (Введено оглавление)
Сыдыгалиев, Жаныбек.
    Кыргыз сүрөт искусствосунун өнүгүш багыттары. Т.I. Залкарлардын талант издери / Жаныбек Сыдыгалиев ; башкы редактору Ү. Ж. Темиркуловна ; рецензенттер Байбосунов Т. [ж. б.] ; Кыргыз Республикасынын илим жана билим берүү министрлиги [ж. б.]. - Бишкек : Турар, 2019. - 461, [3] б. : ил. ; 24 см. - 500 экз. - ISBN 9978-9967-15-965-5 (мукабада) : 170.00 сом. - Текст : непосредственный.

Аннотация: Бул эмгекте кыргыз сүрөт искусствосунун өнүгүш этаптары жана кыл калем чеберлеринин чыгармачылык өмүр жолунун тарыхы чагылдырылат.

    Сыдыгалиев, Жаныбек
        Кыргыз сүрөт искусствосунун өнүгүш багыттары [Текст] : окуу куралы. Т.II. Скульптура. Графика. Жасалга өнөр / Жаныбек Сыдыгалиев ; рецензенттер: Т. Б. Байбосунов [ж. б.], 2019. - 542, [2] б. (Введено оглавление)
Сыдыгалиев, Жаныбек.
    Кыргыз сүрөт искусствосунун өнүгүш багыттары : окуу куралы. Т.II. Скульптура. Графика. Жасалга өнөр / Жаныбек Сыдыгалиев ; рецензенттер: Т. Б. Байбосунов [ж. б.] ; Кыргыз Республикасынын илим жана билим берүү министрлиги. - Бишкек : Турар, 2019. - 542, [2] б. : ил. ; 24 см. - 1000 экз. - ISBN 9978-9967-35-084-7 (мукабада) : 170.00 сом. - Текст : непосредственный.

Аннотация: Бул китепте кыргыз сүрөт өнөрүнүн тармактары боюнча өнүгүш этаптары,профессионалдык багыттары жана кыл калем өкүлдөрүнүн чыгармачылык өмүр жолдору каралат.

    Сыдыкбеков, Түгөлбай
        Темир [Текст] : роман / Түгөлбай Сыдыкбеков, 1962. - 294, [2] б.
Сыдыкбеков, Түгөлбай.
    Темир : роман / Түгөлбай Сыдыкбеков. - Фрунзе : Кыргыз мамлекеттик басмасы, 1962. - 294, [2] б. : ил. ; 21 см. - 5500 экз. - 0.56 сом. - Текст : непосредственный.

Аннотация: Түгөлбай Сыдыкбеков "Темир" романында кыргыз айылында коллективдештирүү мезгилиндеги карама-каршылыктарды: басмачыларга каршы күрөштү, эзүүчү таптын өкүлдөрүн, кулактарды эл арасынан биротоло тазалоо жөнүндө жана жаңы айылдагы жаңылыктарды, коллективдүү эмгектин салтанатын баяндайт. Автор бул романын кайра редакциялап, кээ бир каармандардын образын толуктап, жаңы главаларды кошуу менен кыйла өзгөртүүлөрдү киргизди.

    
        Азыркы кыргыз тили [Текст] : фонетика, лексикология, морфология, синтаксис / Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча Улуттук комиссиясы, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы , Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институту, 2015. - 515, [3] б. (Введено оглавление)

     Азыркы кыргыз тили : фонетика, лексикология, морфология, синтаксис / Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча Улуттук комиссиясы, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы , Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институту ; Курманбек Токтогулович Токтоналиевдин жалпы редакциясы астында. - Бишкек : [б-сыз], 2015. - 515, [3] б. : портр. ; 22 см. - 700 экз. - ISBN 978-9967-27-582-9 (мукабада) : 280.00 сом. - Текст : непосредственный.

Аннотация: Китеп Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын колдоосу менен жарык көрдү.

    Сарыгулов, Садыр
        Босогонун боз барчын [Текст] : роман / Сарыгулов Садыр, 2003. - 231 б. (Введено оглавление)
Сарыгулов, Садыр.
    Босогонун боз барчын : роман / Сарыгулов Садыр. - Бишкек : Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2003. - 231 б. ; 20 см. - 300 экз. - ISBN 5-89750-145-9 : Баасыз. - Текст : непосредственный.

Аннотация: Бул роман жана трагедиядагы окуя даректүү, адреси бар, тап-так далилдеген түп-түз документтердин негизинде, бел, туу тутуп жазылган. Бүт реалдуу чындык. Тек айрым кейипкерлердин гана шартка байланыштуу аты- жөнү бир аз өзгөрдү. Калганы кашкайган чындык. Азыркы жана өткөн турмуш көркөм сөздүн коштоосунда чагылдырылды.

    Акматов, Кубанычбек
        Бабалардан берки жол [Текст] / Кубанычбек Акматов, 2022. - 307, [2] б. (Введено оглавление)
Акматов, Кубанычбек.
    Бабалардан берки жол / Кубанычбек Акматов. - Бишкек : Улуу тоолор, 2022. - 307, [2] б. : ил. ; 21 см. - 300 экз. - ISBN 978-9967-29-497-8 : 110.00 сом. - Текст : непосредственный.

Аннотация: Автор борборубуздагы айыл чарба институтунан татыктуу билим алган соң, алгач ветеринар илими боюнча кандидаттыгын жактап, көп жылдар бою советтик жана партиялык жетекчи кызматтарда үзүрлүү эмгектенген.Эгемендик жылдардын башталышында Чаткал районунун акимчилигин башкарган. Мемуар ыкмасында жазылган бул чыгарма кызыктуу окуялары жана көркөмдүгү менен айрымаланып турат.

    Мамбетакунов, Эсенбек
        Педагогиканын негиздери [Текст] : окуу китеби / Эсенбек Мамбетакунов, Таштанбек Сияев, 2022. - 366, [2] б (Введено оглавление)
Мамбетакунов, Эсенбек.
    Педагогиканын негиздери : окуу китеби / Эсенбек Мамбетакунов, Таштанбек Сияев. - 5-бас., оңд., ж-а толук. - Бишкек : Турар, 2022. - 366, [2] б ; 20 см. - 2000 экз. - ISBN 978-9967-35-132-5 : 120.00 сом. - Текст : непосредственный.

Аннотация: Окуу китебинде жалпы педагогиканын, дидактиканын жана тарбиялоо процессинин айрым маселелери азыркы илимдин жетишкендиктерине жана изилдөөлөрдүн жыйынтыгына жараша берилди.

    Саткеев, Осмон
        Солто Белек баяны [Текст] : cанжыра, тарых, каада-салт, ырым-жырымдар / Осмон Саткеев, 2023. - 468, [3] б. (Введено оглавление)
Саткеев, Осмон .
    Солто Белек баяны : cанжыра, тарых, каада-салт, ырым-жырымдар / Осмон Саткеев. - Бишкек : Турар, 2023. - 468, [3] б. : ил., фот. ; 22 см. - 500 экз. - ISBN 978-9967-35-153-0 : 120.00 сом. - Текст : непосредственный.

Аннотация: Китепте кыргыз элинин солто уруусунан тараган Белек атанын урпактары, алардын ичинде Чуй областынын Сокулук районуна карашту Белек айылында жашаган Жарпандын, Бокондун...тараган урпактарынын санжырасы, тарых-таржымалы, жалпы эле кыргыздын үрп-адаты, каада-салты жөнүндө маалыматтар камтылат.

    Салман, Хан
        Дүйнө мектеби: билим берүүну кайрадан ойлонуу [Текст] / Хан Салам, 2022. - 212, [4] б. (Введено оглавление)
Салман, Хан.
    Дүйнө мектеби: билим берүүну кайрадан ойлонуу / Хан Салам. - Бишкек : Китепстан, 2022. - 212, [4] б. ; 20 см. - 1000 экз. - ISBN 978-9967-486-89-8 : 80.00 сом. - Текст : непосредственный.

Аннотация: Келечектеги мектептер кандай болот, мугалим менен окуучунун мамилеси кандайча жана кайсы технологиялык методдор окулат? Хан Академиясы технология менен билим кантип айкаштырып, адам факторун алдынкы планга чыгаргандыгын реформалардын келечегине жарык чачат.

    Алиев, Алмаз
        Экономика [Текст] / Алмаз Алиев ; редактору Кайрат Итибаев, 2022. - 179, [1] б (Введено оглавление)
Алиев, Алмаз.
    Экономика / Алмаз Алиев ; редактору Кайрат Итибаев. - Бишкек : MAXPRINT, 2022. - 179, [1] б ; 20 см. - 100 экз. - ISBN 978-9967-9353-8-9 : 90.00 сом. - Текст : непосредственный.

Аннотация: Бул китепте экономика туралуу бардык түшүнүктөр:Учурдагы экономикалык оор абалдан кантип, кандай кылып чыгуу жолдору, багыттары көрсөтүлдү. Финансы жана мамлекеттин финансы саясаты, кредит саясаты, инвестиция саясаты, тышкы экономикалык саясат жөнүндөгү маалыматтар берилди. Китеп экономикага кызыккан, кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө салым кошом деген мектеп окуучуларына, студенттерге, мугалимдерге деги эле окурмандардын кеңири катмарына сунушталат.

    
        Курулуш, архитектура тармактарындагы атоолордун жана сөз айкаштарынын орусча - кыргызча сөздүгү [Текст] : окуу китеп / К. Бактыгулов, Б. С. Ордобаев, А. М. Зулпуев, А. Б. Бактыгулова, 2022. - 332, [1] б (Введено оглавление)

     Курулуш, архитектура тармактарындагы атоолордун жана сөз айкаштарынын орусча - кыргызча сөздүгү : окуу китеп / К. Бактыгулов, Б. С. Ордобаев, А. М. Зулпуев, А. Б. Бактыгулова. - Бишкек : [б-сыз], 2022. - 332, [1] б ; 20 см. - ISBN 978-9967-9373-4-5 : 170.00 сом. - Текст : непосредственный.

Аннотация: Сунуш кылынып жаткан китеп курулуш, архитектура тармактарындагы атоолордун жана сөз айкаштарынын орусча-кыргызча сөздүгүнүн толукталган жана оңдолгон экинчи басылышы, биринчи басылышы 2011-жылы жарык көргөн.

    
        Практикум по стилистике арабского языка [Текст] : учебник, 2021. - 177 с

     Практикум по стилистике арабского языка : учебник. - Бишкек : [s. n.], 2021. - 177 с ; 19 см. - ISBN 978-9967-486-29-4 : 100.00 сом. - Текст : непосредственный.

Аннотация: В книге освещаются основные понятия "науки о тропах", одного из трех разделов стилистики арабского языка . Цель книги состоит в том, чтобы развить языковое стилистическое чутье у целевой группы, разъяснить понятия раздела стилистики арабского языка, раскрыть его роль в выражении мыслей, используя образные изречения, придавая им прекрасную стилистическую окраску.

    
        Математика боюнча 6-10 - модулдар: башталгыч класстардын мугалимдери үчүн [Текст] : усулдук колдонмо / А. М. Аликова, Ү. А. Керимканова, Л. С. Суржик [ж. б.] ; которгон А. З. Тентимишева, 2022. - 379 б (Введено оглавление)

     Математика боюнча 6-10 - модулдар: башталгыч класстардын мугалимдери үчүн : усулдук колдонмо / А. М. Аликова, Ү. А. Керимканова, Л. С. Суржик [ж. б.] ; которгон А. З. Тентимишева ; Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги. - Бишкек : [б-сыз], 2022. - 379 б : ил. - ISBN 978-9967-491-40-3 : 80.00 сом. - Текст : непосредственный.
USAIDдин «Окуу керемет!» долбоору

Аннотация: Окуучулардын сандарды түшүнүүсүн бекемдөө, арифметтикалык амалдарды аткаруу көндүмдөрүн геометриялык жана алгебралык түшүнүктөрүн калыптандыруу жана маалыматтарды анализдөө көндүмдөрүн өнүктүрүү максатында математика боюнча беш тереңдетилген окуу модулу иштелип чыкты. Сунушталган стратегиялардын баары окуучуларга аналитикалык көндүмдөрүн өнүктүрүүгө, логикалык ой жүгүртүүсүн чыңдоого жана чыныгы турмуштук кырдаалдарда пайда болгон күнүмдүк маселелерди чечүү үчүн математикалык билимин жана көндүмдөрүн натыйжалуу колдонууга жардам берет.

    
        Модули 6-10 по математике: для учителей начальных классов [Текст] : учебно-методический комплекс / А. М. Аликова, У. А. Керимканова, Л. С. Суржик [и др.] ; составители: А. М. Аликова [и др.] ; под редакцией Н. К. Токтогуловой, 2022. - 378 с. (Введено оглавление)

     Модули 6-10 по математике: для учителей начальных классов : учебно-методический комплекс / А. М. Аликова, У. А. Керимканова, Л. С. Суржик [и др.] ; составители: А. М. Аликова [и др.] ; под редакцией Н. К. Токтогуловой ; Министерство образования и науки Кыргызской Республики. - Бишкек : [б. и.], 2022. - 378 с. - ISBN 978-9967-491-39-7 : 80.00 сом. - Текст : непосредственный.

Аннотация: По математике было разработано пять продвинутых учебных модулей для укрепления понимания чисел и развития вычислительных навыков, восприятия геометрических и алгебраических понятий, а также формирования навыков анализа данных. Все предложенные стратегии помогают учащимся развивать аналитические навыки, логическое мышление и способность применять математические знания и навыки для решения повседневных задач, возникающих в реальных жизненных ситуациях.

    
        Математика буйича 6-10 - модуллар: башланфич синф укитувчилари үчүн [Текст] / А. М. Аликова, Ү. А. Керимканова, Л. С. Суржик [ж. б.] ; редактор А. З. Тентимишева, 2022. - 376 б.

     Математика буйича 6-10 - модуллар: башланфич синф укитувчилари үчүн / А. М. Аликова, Ү. А. Керимканова, Л. С. Суржик [ж. б.] ; редактор А. З. Тентимишева. - Бишкек : [б-сыз], 2022. - 376 б. : ил. - ISBN 978-9967-491-40-3 : 80.00 сом. - Текст : непосредственный.

    
        Модулхои 6-10 аз математика: барои омузгорони синфхои ибтидой [Текст] / А. М. Аликова, У. А. Керимканова, Л. С. Суржик [et al.], 2022. - 372 б

     Модулхои 6-10 аз математика: барои омузгорони синфхои ибтидой / А. М. Аликова, У. А. Керимканова, Л. С. Суржик [et al.]. - Бишкек : [s. n.], 2022. - 372 б. - ISBN 978-9967-491-42-7 : 80.00 сом. - Текст : непосредственный.

    
        Модули 6-10 по математике: для учителей начальных классов [Текст] : руководство для тренеров / Министерство образования и науки Кыргызской Республики, 2022. - 107, [5] с. (Введено оглавление)

     Модули 6-10 по математике: для учителей начальных классов : руководство для тренеров / Министерство образования и науки Кыргызской Республики ; составители : А. М. Аликова [и др.] ;под редакцией Н. К. Токтогуловой. - Бишкек : [б. и.], 2022. - 107, [5] с. : ил. - ISBN 978-9967-491-37-3 : 80.00 сом. - Текст : непосредственный.

Аннотация: Все предложенные стратегии помогают учащимся развивать аналитические навыки, логическое мышление и способность применять математические знания и навыки для решения повседневных задач, возникающих в реальных ситуациях. Пособие предназначено для тренеров, которые будут обучать учителей использованию стратегий на уроке математики в начальных классах и материалом модулей. Также пособие содержит расширенную программу менторинговой поддержки учителей в освоении новых стратегий

    
        Математика боюнча 6-10 - модулдар: башталгыч класстардын мугалимдери үчүн [Текст] : тренерлер үчүн колдонмо / Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги, 2022. - 108, [4] б. (Введено оглавление)

     Математика боюнча 6-10 - модулдар: башталгыч класстардын мугалимдери үчүн : тренерлер үчүн колдонмо / Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги ; түзүүчу: А. М. Аликова [ж. б.] ; редактор Н. К. Токтогулова. - Бишкек : [б-сыз], 2022. - 108, [4] б. : ил. - ISBN 978-9967-491-38-0 : 80.00 сом. - Текст : непосредственный.

Аннотация: Окуучулардын сандарды түшүнүүсүн бекемдөө, арифметикалык амалдарды аткаруу көндүмдөрүн өнүктүрүү, геометриялык жана алгебралык түшүнүктөрүн калыптандыруу жана маалыматтарды анализдөө... Сунушталган стратегиялардын баары окуучуларга аналитикалык көндүмдөрүн өнүктүрүүгө, логикалык ой жүгүртүүсүн чыңдоого жана чыныгы турмуштук кырдаалдарда пайда болгон күнүмдүк маселелерди чечүү үчүн математикалык билимин жана көндүмдөрүн натыйжалуу колдонууга жардам берет. Ошондой эле, бул колдонмо жаңы стратегияларды өздөштүрүүдө мугалимдерге насаатчылык колдоо көрсөтүүнүн кеңейтилген программасын камтыйт.

    Мусаев У. С.
        Эффективность мер и профилактика осложнений при деструктивных формах холецистита [Текст] : [монография] / У. С. Мусаев, Ж. Ж. Толоров, А. И. Балтабаев ; рецензент М. Г. Кенжаев ; редактор Р. А. Оморова, 2022. - 143, [1] с. (Введено оглавление)
Мусаев, У. С.
    Эффективность мер и профилактика осложнений при деструктивных формах холецистита : [монография] / У. С. Мусаев, Ж. Ж. Толоров, А. И. Балтабаев ; рецензент М. Г. Кенжаев ; редактор Р. А. Оморова. - Бишкек : [б. и.], 2022. - 143, [1] с. : ил. ; 20 см : табл. - Библиогр.: с. 111-143. - ISBN 978-9967-9371-9-2 (в пер.) : 80.00 сом. - Текст : непосредственный.

Аннотация: Монография посвящена одной из актуальных проблем абдоминальной хирургии - мерам профилактики осложнений при деструктивных формах холецистита. В работе освещаются вопросы заболеваемости желчнокаменной болезни, частота послеоперационных осложнений, выполненных по поводу острого холецистита и меры профилактики. Рассчитана на врачей хирургов, гастроэнтерологов и студентов медицинских академий и университетов.

    Ибраимова, Зейнебубу Наматкановна
        Каректе калган издер [Текст] : көркөм окуу китеби / Зейнебүбү Наматкановна Ибраимова, 2022. - 184 б (Введено оглавление)
Ибраимова, Зейнебубу Наматкановна.
    Каректе калган издер : көркөм окуу китеби / Зейнебүбү Наматкановна Ибраимова. - Бишкек : Maxprint, 2022. - 184 б. - 150 экз. - ISBN 978-9967-07-145-2 : 80.00 сом. - Текст : непосредственный.

Аннотация: Бул китепте автор элибиздин бир нече муунунун башынан өткөн реалдуу турмушу өз ата-бабаларынын, ата-энесинин, бир туугандарынын тагдырынын мисалында чагылдырган. Чыгармада элет турмушу, Талас өрөөнүнүн жашоочуларынын каада-салттары ачык көрсөтүлгөн.Китеп тарыхка кызыккан окурмандарга, автордун жакын адамдарына багытталат.

    Рыспаева Ч.К.
        Башталгыч класстардын окуучуларынын окуу мотивациясы [Текст] : усулдук колдонмо / Ч. К. Рыспаева, С. Р. Мергенбаева, 2022. - 118, [2] б (Введено оглавление)
Рыспаева, Ч. К.
    Башталгыч класстардын окуучуларынын окуу мотивациясы : усулдук колдонмо / Ч. К. Рыспаева, С. Р. Мергенбаева. - Бишкек : Maxprint, 2022. - 118, [2] б. - 100 экз. - ISBN 978-9967-462-68-7 : 80.00 сом. - Текст : непосредственный.

Аннотация: Эмгекте окуу ишмердүүлүгунун жүрүшүндө окуучулардын мотивациясын калыптадырууга мүмкүн болгон жолдору көрсөтүлгөн.

    Турал, Байас
        Улуу курал же эл бийлиги деген эмне [Текст] : окуу китеби / Байас Турал, 2021. - 233, [1] б. (Введено оглавление)
Турал, Байас.
    Улуу курал же эл бийлиги деген эмне : окуу китеби / Байас Турал. - Бишкек : Maxprint, 2021. - 233, [1] б. : ил. - 150 экз. - ISBN 978-9967-9282-7-5 : 120.00 сом. - Текст : непосредственный.

Аннотация: Курултай - Өлкө башчысын шайлаган, Жогорку бийлик органдарын түзгөн жана Мамлекет башчыларынын ишмердигине баа берген нукура Элдик башкаруу органы. Көчмөн элдер, Эл бийлиги (демократия) Улуу Курал жыйыны аркылуу орнотушкан, Өлкөнү адилет башкаруу формасын ушул институт аркылуу жүргүзүшкөн.

    Боромбаев, Асан
        Кулун-Ата мамлекеттик жарытылыш коругунун өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнүн музейи [Текст] / главные редакторы : Б.М., Дженбаев , А. Боромбаев А., 2021. - 688 б. (Введено оглавление)
Боромбаев, Асан.
    Кулун-Ата мамлекеттик жарытылыш коругунун өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнүн музейи = Музей флоры и фауны Кулун-Атинского государственного природного заповедника = Museum of flora and fauna of Kulun-Ata state natural reserve / главные редакторы : Б.М., Дженбаев , А. Боромбаев А. - Бишкек : [б-сыз], 2021. - 688 б. : фот. - ISBN 978-9967-9435-0-6 : 200.00 сом. - Текст : непосредственный.

Аннотация: Кулун-Ата мамлекеттик жаратылыш коругу 2004-жылы 11-августа КР Өкмөтүнүн №598 жарлыгы менен бекитилген. Ошондой эле Кулун-Ата мамлекеттик жаратылыш коругунун заманбап үлгүдөгү музейи 2015-жылы түзүлгөн.Окурмандар бул китептен Кулун-Ата мамлекеттик жаратылыш коругунда таралган өсүмдүк түрлөру жана токой түзүчү дарак породалардын аянты жана жаныбарлар дүйнөсү боюнча маалымат ала алышат.

    
        Түркчө - кыргызча сөздүк: 50 000 сөз [Текст] / түзүүчү Г. Жумакунова ; рецензенттер: Т. К. Чороев [ж. б.], 2021. - 1080 б (Введено оглавление)

     Түркчө - кыргызча сөздүк: 50 000 сөз / түзүүчү Г. Жумакунова ; рецензенттер: Т. К. Чороев [ж. б.]. - 2-бас. - Бишкек : [б-сыз], 2021. - 1080 б. - ISBN 978-9967-9382-9-8 : 200.00 сом. - Текст : непосредственный.

Аннотация: Сөздүк түрк жана кыргыз тилдерин өз ара үйрөнү, үйрөтүү, түрк тилинде жарык көргөн көркөм, илимий-популярдуу ж. б. адабияттарды, басма сөз материалдарын окуу, котормо иштеринде колдонулса болот.

    Мурзабекова, Жыпар Таавалдиевна
        Гражданское право Кыргызской Республики [Текст] : учебник / Жыпар Таавалдиевна Мурзабекова, Саткынай Калыбековна Насбекова, Абай Аширалиевич Зурдинов ; рецензенты: А. Н. Ниязова , А. М. Джоробекова, 2022. - 443, [1] с. (Введено оглавление)
Мурзабекова, Жыпар Таавалдиевна.
    Гражданское право Кыргызской Республики : учебник / Жыпар Таавалдиевна Мурзабекова, Саткынай Калыбековна Насбекова, Абай Аширалиевич Зурдинов ; рецензенты: А. Н. Ниязова , А. М. Джоробекова. - Бишкек : MAXPRINT, 2022. - 443, [1] с. - 500 экз. - ISBN 978-9967-9395-5-4 : 150.00 сом. - Текст : непосредственный.

Аннотация: Учебник написан в соответствии с программой курса "Гражданское право" состоит из 2 частей: общая и особенная. Предназначено для студентов и преподавателей юридических вузов и факультетов, юристов практиков, предпринимателей, а также широкого круга читателей.

    Барпыбаев, Турдумамбет Рысбекович
        Азыркы табият таануунун концепциясы [Текст] : окуу куралы / Турдумамбет Рысбекович, Барпыбаев, Жамилякан Сакибаевна Токтомамбетова, 2022. - 311, [1] б. (Введено оглавление)
Барпыбаев, Турдумамбет Рысбекович.
    Азыркы табият таануунун концепциясы : окуу куралы / Турдумамбет Рысбекович, Барпыбаев, Жамилякан Сакибаевна Токтомамбетова. - Бишкек : Мaxprint, 2022. - 311, [1] б. : ил. - 500 экз. - ISBN 978-9967-9353-9-6 : 120.00 сом. - Текст : непосредственный.

Аннотация: Окуу куралында учурдагы илимий-техникалык революциянын мааниси, илимдин маданияттын башка бөлүмдөрүнөн болгон айырмасы, табигый-илимий таануунун усулдары жана түзүлүшү, Космос жана Жер жөнүндө, азыркы физика, кибернетика жана синергетика, азыркы биология, экология жана биосфера тууралуу окуу, этология жана социобиология, азыркы антропология, мээ, аң-сезим, психоанализ, парапсихология, нравалуулук, инсан жана окумуштуунун этикасы тууралуу байыркы жана учурдагы окумуштуулардын көз-караштарынын маалыматтары топтолгон.
Фотогалерея
Календарь событий
info :
Меню компонента iCagenda не опубликовано!
ИЮЛЬ 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31