19 | 06 | 2024
1


Книга

Мисиров, Амангелди.
    Балдарыма коңгуроо : балдар үчүн / Амангелди Мисиров ; редактору Ф. Абдалова. - Бишкек : Улуу Тоолор, 2023. - 222, [2] б. : ил. ; 21 см. - 200 экз. - ISBN 978-9967-29-551-3 (мукабада) : 140.00 сом. - Текст : непосредственный.
2


    Гукин Д.
        Samsung Galaxy Tab для чайников [Текст] : пер. с англ. / Д. Гукин, 2012. - 317 с. с.
3


Книга

Мусуралиева, К. К.
    Тигүу иши / К. К. Мусуралиева, К. Д. Акунова. - Бишкек : V. R. S. Company, 2018. - 64 б. ; 20 см. - 470 экз. - ISBN 978-9967-9089-8-7 (мукабада) : 90.00 сом. - Текст : непосредственный.
Башталгыч кесиптик билим берүү агентигинин илимий-методикалык кеңеш тарбынан кесиптик билим берүу мекемелеринин окуу процессинде башталгыч кесиптик билим берүү программасын ишке ашыруу үчүн сунуш кылынды
4


Книга


     Жазгы жомоктор / түзүүчү А. Орозова ; которгондор: Ж. Жапиев, Н. Жамангулов ; сүрөтчүсү Н. Жумакалиев. - Бишкек : Кутаалам, 2018. - 96 б. ; 30 см. - (Кечки жомоктор). - 500 экз. - ISBN 978-9967-9122-5-0 : 150.00 сом. - Текст : непосредственный.
5


Книга


     Коло жомоктор : Кавказ элдик жомоктору / сүрөтчүсү А. Тугулбаева ; которгон Н. А. Жусупова. - Бишкек : Кутаалам, 2017. - 126, [2] б. : ил. ; 21 см. - (Коло жомоктор). - 1000 экз. - ISBN 978-9967-27-201-9 : 240.00 сом. - Текст : непосредственный.
6


Книга


     Жомоктор дүйнөсүнө саякат / түзүүчү Жылдыз Бек ; сүрөтчүсү Жанна Исакова ; редактору Жумабек Токтогазиев. - Бишкек : [б-сыз], 2022. - 117, [1] б. : ил. ; 21 см. - ISBN 978-9967-9376-3-5 (мукабада) : 80.00 cом. - Текст : непосредственный.
7


Книга

Абдыраимов, Ырысбай.
    Баш ийдирген секелек : жомоктор,тамсил, агемелер / Ырысбай Абдыраимов. - Жалал-Абад : Чакан басма, 2023. - 87, [1] б. - 300 экз. - ISBN 78-9967-09-447-5 : 80.00 сом. - Текст : непосредственный.
8


Книга

Абдыраимов, Ырысбай.
    Эбегейсиз казына : повесттер, аңгемелер, жомоктор, тамсилдер, очерктер / Ырысбай Абдыраимов; редактору: Айгүл Абдыраимова. - Жалал-Абад : Чакан басма, 2022. - 209, [1] б. : ил. ; 21 см. - 100 экз. - ISBN 978-9967-09-434-5 (мукабада) : 100.00 сом. - Текст : непосредственный.
9


Книга

Абакиров, Кадыр.
    Толубай сынчы : жомоктор. V-том / Кадыр Абакиров. - Бишкек : Orange print, 2022. - 232 б. ; 21 см. - 100 экз. - ISBN 978-9967-9371-2-3 : 150.00 сом. - Текст : непосредственный.
10


Книга

Кармышаков, Аман.
    Тоо жомогу : жомоктор, аңгемелер: мектеп жашындагы кенже балдар үчүн / Аман Кармышаков ; редактору Н. Бекболиева ; сүрөтчүсү Аман Кармышаков . - Бишкек : Айат, 2017. - 95, [1] б. : ил. ; 21 см. - 2000 экз. - ISBN 978-9967-16-185-6 : 80.00 сом. - Текст : непосредственный.
     Содержание:
Ынтымактуу маймылдар : жомок. - С. 3-14
Сыйкырдуу компьютер : жомок. - С. 14-25
Каначуудагы кармаш : жомок. - С. 25-33
Кыркка чыккыча жаш... : тамсил. - С. 34
Ач көз помидор : тамсил. - С. 35-36
Сырдуу жолоочу : жомок. - С. 36-38
Ат жалындагы чок : жомок. - С. 39-43
Ар-намыс кантип жаралды? : жомок. - С. 43-45
Дары чөп : жомок. - С. 45-47
Адам-жырткыч : жомок. - С. 47-50
"Көк бөрү" оюну : жомок. - С. 51-52
Үч бурчтук кеме : жомок. - С. 53-56
Бир жеңден кол, бир жакадан баш кантип чыгат? : аңгеме. - С. 56-58
Өң-түстөрдүн сынагы : тамсил. - С. 58-64
Ташмерген : жомок. - С. 65-69
Сырдуу өзөн : жомок. - С. 70-74
Ыйык сандар : жомок. - С. 75-83
Революция болгон күн : аңгеме. - С. 84-88
Ташка айланган камыртуруш : жомок. - С. 89-91
Ат адамдын канаты : жомок. - С. 92-94
Өмүр баян. - С. 95
1


Книга

Айтматов, Чыңгыз Төрөкулович (1928-2008).
    Саманчынын жолу; Бетме-бет : повесть / Чыңгыз Торөкулович Айтматов. - Бишкек : [б-сыз], 2011. - 127, [1] б ; 20 см. - (Окуучунун китепканасы). - 3000 экз. - ISBN 978-9967-446-02-1 (мукабада) : 150.00 сом. - Текст : непосредственный.
2


    Касымбеков, Төлөгөн
        Адам болгум келет [Текст] / Төлөгөн Касымбеков, 2019. - 231, [1] б. (Введено оглавление)
3


Книга

Алиев, Алмаз.
    Экономика / Алмаз Алиев ; редактору Кайрат Итибаев. - Бишкек : MAXPRINT, 2022. - 179, [1] б ; 20 см. - 100 экз. - ISBN 978-9967-9353-8-9 : 90.00 сом. - Текст : непосредственный.    Алиев, Алмаз
        Экономика [Текст] / Алмаз Алиев ; редактору Кайрат Итибаев, 2022. - 179, [1] б (Введено оглавление)
4


Книга

Айтматов , Чыңгыз (1928-2008).
     Чыгармаларынын 10 томдук жыйнагы / Чыңгыз Айтматов ; Абдылдажан Акматалиевдин жалпы редакциясы астында ; Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы, Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана адабият институту. - Бишкек : Улуу тоолор, 2018. - 21 см. - ISBN 978-9967-29-070-9 (мукабада). - Текст : непосредственный.
     1-т. : Повесттер / түзгөндөр: А. Акматалиев , А. Кадырманбетова. - 521, [1] б. - 1000 экз. - ISBN 978-9967-29-060-0 : 250.00 сом.
Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 90 жылдыгына арналат
5


Книга

Токтоболот Абдумомунов : 60 томдон турган жыйнак / Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы; Гуманитардык жана экономикалык илимдер бөлүмү; Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институту; редакторлору: Абдылдажан Акматалиев, Советбек Байгазиев, Сыртбай Мусаев; рецензенти: А. Кадырмамбетова; түзгөндөр: Жылдыз Тургунбаева, Улук Жапаракунова. - Бишкек : Имак-офсет (Окурмандын китеп текчеси). - ISBN 978-9967-12-577-3 (в пер.). - Текст : непосредственный.
     Т. 18 : Тандалган чыгармалар. - 2016. - 639, [3] б. ; 21 см. - ) (Окурмандын китеп текчеси). - 600 экз. - : 860.00 р., 300.00 р.
С (Кырг)
О-52Кл.слова (ненормированные): Адабият -- Кыргыз профессионал адабияты -- Кыргыз адабияты

Доп. точки доступа:
Акматалиев, Абдылдажан\ред.\
Байгазиев, Советбек Орозакунович\ред.\
Мусаев, Сыртбай\ред.\
Кадырманбетова, А.\рец.\
Тургунбаева, Жылдыз\түз.\
Жапаракунов, Улук\түз.\
Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы. Гуманитардык жана экономикалык илимдер бөлүмү
Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институту

ГРНТИ ББК
17С (Кырг)

Рубрики: Адабият
Аннотация: Бул китепке Токтоболот Абдумомуновдун тандалган чыгармалары кирди. Китеп жалпы окурмандарга арналат.
     Содержание:
Абдумомунов Токтоболот : (1922-1989). - С. 3-6
Абийир кечирбейт : Эки көшөгөлүү, он сүрөттүү драмалык повесть. - С. 7-73
Атабектин кызы : 2 көшөгөлүү, 5 сүрөттүү драма. - С. 74-132
Машырбек үйлөнөт : Эки көшөгөлүү сатиралык комедия. - С. 133-196
Ашырбай : Төрт көшөгөлүү, он сүрөттүү драма. - С. 197-268
Тар капчыгай : Үч көшөгө, беш сүрөттүү пьеса. - С. 269-354
Жыгылган оогонго күлөт : Эки көшөгөлүү, алты сүрөттүү комедия. - С. 355-432
Сүйүү жана үмүт : Төрт көшөгөлүү, он сүрөттүү драма. - С. 433-514
Кадырлаштар : Эки көшөгөлүү драмалык повесть. - С. 515-591
Каркыралар кайтканда : Эки көшөгөлүү, бир сүрөттүү драма. - С. 592-640
Экземпляров всего : 3
6


Книга

Гамзатов, Расул Гамзатович (1923-2003).
    И звезда с звездою говорит : перевод с аварского / Расул Гамзатович Гамзатов ; составитель и главный редактор Альпият Гаджиева. - Махачкала : Дагестан, 2023. - 318, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-6049028-9-9 (в пер.) : 90.00 сом. - Текст : непосредственный.
7


Книга

86.3
Ж 24


Жалилов, Чубак ажы.
    Бактылуулуктун формуласы-2 / Чубак ажы Жалилов. - Бишкек : Глобал Принт, 2021. - 222, [2] б. - 1000 экз. - ISBN 978-9967-9336-2-0 (мукабада) : 110.00 сом. - Текст.

ГРНТИ ББК
2186.3

Кл.слова (ненормированные): дин илими
Рубрики: Дин илимдери
Аннотация: Бул китепте аалым Чубак ажы Жалиловдун учурдагы маселелер тууралуу ой-пикирлери, баалуу сунуштары, далилдери менен берилди. Андан сырткары, эл ичинен алынган жана бардык тармактарды камтыган суроолорго берген жооптору да камтылды. Китеп жалпы окурмандарга арналат.
     Содержание:
Кириш сөз. - С. 3-8
Хадис илими. - С. 9-11
Хадис илиминин аныктамасы. - С. 11
Бул илимде кандай китептер жазылган?. - С. 12-14
Бир хадистин изи менен. - С. 15-22
Имам деген ким. - С. 23-25
Имамгерчиликке (падышалыкка) байланыштуу жалпы эрежелер. - С. 26-35
Мазхаб керекпи?. - С. 36-41
Өңгөсүн коюп Манасты айт. - С. 42-46
Фатва деген эмне? Фатваны берүүгө ким укуктуу?. - С. 47-51
Улуу устаз тууралуу. - С. 52-58
Айың кепке акыркы чекит. - С. 59-70
Ахмадийлердин куран котормосу колдонууга жараксыз. - С. 71-73
Кимге ишенебиз?. - С. 74-81
Мавлид өткөрүү шариятка каршы эмес. - С. 82-84
Пайгамбарыбызды эстөө милдет. - С. 84
3. Пайгамбарыбыз менен сүйүнүү Ыйык Курандын буйругунун негизинде милдеттүү деп саналат. - С. 84-92
Мародёрлорго жаназа окулабы?. - С. 93-98
Пара бербей, бара бер. - С. 99-105
Маалымат таратуунун мааниси. - С. 106-112
Суроо жооп. - С. 113-215
Пайдаланылган булактар. - С. 216-220
Экземпляров всего : 1
8


Книга


     Медицинские услуги : основные виды, содержания и рекомендации по получению медицинских услуг лицам с инвалидностью и их семьям / составители: Татьяна Архипова , Сейнеп Дыйканбаевна. - Бишкек : (АРДИ), 2016. - 58 с. : ил. ; 20 см. - (Осуществи свое право). - ISBN 978-9967-08-590-9 : 30.00 сом. - Текст : непосредственный.
9


Книга

Издание в обработке. Не выдается

     Жайкы жомоктор / түзүүчү А. Орозова ; которгон Жапиев ; сүрөтчүсү К. Турумбеков. - Бишкек : Кутаалам, 2018. - 95, [1] б. : цв. ил. - (Кечки жомоктор). - ISBN 978-9967-9104-2-3 : 150.00 с. - Текст : непосредственный.
10


Книга

Шайдуллаева , Топчугүл Жолдошевна.
    Кыргызстандагы гендердик өнүгүү / Топчугүл Жолдошевна Шайдуллаева ; [редактору Жакын Теңирбергенова]. - Бишкек : Бийиктик, 2005. - 110, [2] б. - 1000 экз. - ISBN 9967-13-134-0 : Баасыз. - Текст : непосредственный.